Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, ngành Hậu cần QCHQ đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Ngành chính quy, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, bảo đảm cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Cục Hậu cần Quân chủng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh, xây dựng biểu tổ chức, biên chế hậu cần ở từng cấp, thống nhất từ trên xuống dưới theo quy định, khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hậu cần. Hiện nay, cơ quan Cục Hậu cần đã hoàn thành tinh giản biên chế 10% theo quy định của BQP. Đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn Ngành cơ bản được đào tạo chính quy, sắp xếp theo chức danh, có năng lực chỉ huy, chỉ đạo, trình độ chuyên môn, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, trang bị, phương tiện hậu cần cũng được sắp xếp, biên chế theo quy định của Bộ, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên và của Quân chủng.

leftcenterrightdel
Chỉ huy Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân làm việc với Phòng Tham mưu-Kế hoạch thống nhất phương pháp chỉ đạo thực hiện mẫu văn kiện, sổ sách hậu cần trong Quân chủng. Ảnh: CTV

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quy, hiện đại, thời gian qua, ngành Hậu cần Quân chủng được cấp trên đầu tư kinh phí mua sắm đồng bộ các van tra nạp xăng dầu tại cầu cảng, bộ tra nạp trên biển cho tàu. Trang bị đồng bộ hệ thống bếp dầu đi-ê-zen cho đơn vị trên Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; bảo đảm dép chống trượt cho lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu. Các đơn vị cấp lữ đoàn và tương đương cơ bản được trang bị hệ thống thiết bị sản xuất bánh mỳ, tủ hâm nóng thức ăn. Trang bị hệ thống buồng áp suất (chữa bệnh giảm áp) cho một số đơn vị trên Quần đảo Trường Sa, đơn vị tàu ngầm, đặc công Hải quân. Bên cạnh đó, Quân chủng được trang bị tàu vận tải tổng hợp đa năng phục vụ vận chuyển hàng hóa và lực lượng trên biển... Đối với cơ quan hậu cần các cấp, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, khai thác sử dụng vật chất hậu cần (VCHC) theo quy định của Quân chủng. Thực hiện nền nếp các chế độ niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì và nâng cao hệ số kỹ thuật trang bị, phương tiện hậu cần. Duy trì hiệu quả phong trào thi đua; phát huy sáng kiến, cải tiến trang bị hậu cần; giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm cơ sở VCHC, SSCĐ cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đối với công tác bảo đảm hậu cần (BĐHC) SSCĐ trên biển, cơ quan hậu cần các cấp đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đổi mới phương thức bảo đảm VCHC cho các lực lượng, đó là: kết hợp bảo đảm tại bến và bổ sung trên biển. Trên cơ sở nhiệm vụ, thời gian hoạt động của các lực lượng (các tàu) trên biển, cơ quan Hậu cần tính toán, bổ sung lượng VCHC dự trữ trên tàu, nếu vượt khả năng chứa trữ của tàu sẽ thực hiện phương án bổ sung trên biển. Các phương án bổ sung được thống nhất từ tàu đến vùng, dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh vùng (hoặc chỉ huy lữ đoàn, nếu là đơn vị độc lập). Căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ huy đơn vị quyết định lực lượng làm nhiệm vụ bổ sung trên biển. Có thể sử dụng tàu bảo đảm chuyên dùng cơ động đến khu vực nhất định hoặc sử dụng tàu thay phiên mang theo vật chất bổ sung, có thể bổ sung điều hòa giữa các tàu cùng làm nhiệm vụ trong khu vực. Với cách làm này, những năm qua, tuy Quân chủng thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, yêu cầu khẩn trương, phạm vi hoạt động rộng, nhu cầu tiêu thụ VCHC lớn, nhưng ngành Hậu cần luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về công tác BĐHC thường xuyên, Quân chủng chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, thực hiện tốt việc đổi mới phương thức bảo đảm VCHC gắn với cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội. Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện thực tế, nhiệm vụ, Cục Hậu cần tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng thực hiện đổi mới phương thức bảo đảm VCHC theo hướng tập trung, thống nhất, chính quy trong các ngành nghiệp vụ, nổi bật là:

Ngành Quân nhu tập trung đột phá nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội, đổi mới phương thức tiếp phẩm tập trung gắn với tăng gia sản xuất, chế biến ở đơn vị. Các đơn vị tổ chức tiếp phẩm tập trung theo đầu mối cấp trung đoàn, lữ đoàn (trừ các đơn vị đóng quân nhỏ, lẻ), thay thế việc tổ chức tiếp phẩm theo đầu mối bếp ăn cấp tiểu đoàn, đại đội như trước đây. Căn cứ vào quân số, thực đơn ăn hằng ngày, các bếp ăn đăng ký nhu cầu thực phẩm với cơ quan quân nhu để tiếp nhận, bảo đảm tập trung theo nguyên tắc cấp vùng ký hợp đồng với các cơ sở kinh doanh uy tín, cấp trung đoàn, lữ đoàn ký hợp đồng mua bán trực tiếp, bếp ăn tiếp nhận theo số lượng, chất lượng đăng ký. Với phương thức trên, giúp các đơn vị quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả thực phẩm, giảm lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp phẩm, chất lượng bữa ăn của bộ đội được nâng lên rõ rệt, không xảy ra hiện tượng ngộ độc do ăn uống.

Đối với ngành Quân y, có sự đổi mới về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ và phương thức khám, chữa bệnh bằng hình thức bảo hiểm y tế. Xuất phát từ tình hình thực tế, Cục Hậu cần tham mưu với Bộ Tư lệnh Quân chủng điều chỉnh sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở quân y tuyến đơn vị gắn với huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại. Đến nay, Quân chủng đã sáp nhập các bệnh xá cùng hạng trong khu vực về bệnh xá vùng hoặc bệnh xá cụm lực lượng, chỉ duy trì một số bệnh xá đặc thù (đơn vị tàu ngầm, Không quân Hải quân) và bệnh xá cấp lữ đoàn cách xa cơ sở điều trị tuyến trên từ 30 km trở lên. Việc sáp nhập không làm tăng biên chế quân số, không giảm chỉ tiêu số giường điều trị, nhưng tập trung được nhân lực, trang bị, kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, toàn Quân chủng chỉ duy trì 23 bệnh xá (giảm 26% so với trước), 100% bệnh xá đủ điều kiện khám chữa bệnh theo hình thức bảo hiểm y tế.

Đối với ngành Xăng dầu, trước đây duy trì nhiều kho nhỏ lẻ, rải rác ở các đơn vị cấp trung, lữ đoàn, tiểu đoàn; tổ chức cấp phát thủ công, dễ thất thoát, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ cao; mỗi đơn vị phải bố trí 01 nhân viên xăng dầu kiêm thủ kho… Để khắc phục hạn chế trên, Quân chủng thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực bảo đảm xăng dầu của QCHQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Theo đó, toàn Quân chủng thực hiện tổ chức trạm cấp phát xăng dầu tập trung, giảm từ 71 trạm cấp phát lẻ xuống 11 trạm cấp phát tập trung, có trang thiết bị hiện đại và đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cấp phát. Nhờ đó, giảm đáng kể quân số, thời gian cấp phát, hạn chế nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường, thất thoát...

Trong công tác xây dựng Ngành, Cục Hậu cần triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về công tác huấn luyện. Hằng năm, các đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trở lên đến cấp vùng đều tổ chức diễn tập phân đoạn hậu cần trước khi diễn tập chung của đơn vị. Huấn luyện phổ cập 5 kỹ thuật cấp cứu và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng từ hạ sĩ quan, binh sĩ đến lữ đoàn trưởng và tương đương. Tổ chức hội thi, hội thao các chuyên ngành hậu cần sát thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo cho cán bộ, nhân viên hậu cần.

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, ngành Hậu cần QCHQ xác định một số nội dung, biện pháp sau đây:

Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng. Bám sát nội dung, chỉ tiêu, biện pháp trong Nghị quyết của Đảng ủy QCHQ về lãnh đạo xây dựng chính quy, hiện đại. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp; nâng cao nhận thức, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ về xây dựng chính quy ngành Hậu cần. Cán bộ chỉ huy các cấp tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng chính quy hậu cần ở đơn vị thuộc quyền. Bám sát nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn công tác BĐHC của đơn vị để vận dụng các chủ trương, giải pháp phù hợp trong từng loại hình đơn vị và giai đoạn nhất định. Chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai quyết liệt các biện pháp thống nhất từ cơ quan Quân chủng đến đơn vị, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị. Cán bộ chỉ huy đơn vị, trưởng ngành nghiệp vụ hậu cần các cấp trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nội dung xây dựng chính quy hậu cần thuộc phạm vi quyền hạn, chức trách. Triển khai toàn diện nội dung xây dựng chính quy gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua; tập trung xây dựng đơn vị điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo chung trong toàn Quân chủng. Hằng tháng, hằng quý, từng đơn vị kiểm điểm, đánh giá việc xây dựng chính quy hậu cần báo cáo cấp trên; 6 tháng, 01 năm tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Với sự chủ động, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong xây dựng chính quy hậu cần ở QCHQ thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác hậu cần. Đồng thời đã phát huy sức mạnh tổng hợp của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hậu cần cùng tham gia, góp phần xây dựng ngành Hậu cần QCHQ ngày càng phát triển vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đại tá PHẠM CHÍ SƠN, Phó chủ nhiệm hậu cần Quân chủng Hải quân