leftcenterrightdel
Đoàn khảo sát kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe niêm cất SSCĐ tại Tiểu đoàn 32, Quân đoàn 2. Ảnh: Văn Chiển

Ngay sau khi có kế hoạch, Cục Vận tải đã thành lập Ðoàn khảo sát gồm các đồng chí là chỉ huy, cán bộ các phòng, ban, cơ quan Cục Vận tải và tổ phóng viên của một số cơ quan báo chí trong Quân đội, do đồng chí Chính ủy Cục Vận tải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo PTTÐ làm Trưởng đoàn. Sau khi phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân để rà soát, lựa chọn những tập thể tiêu biểu, điển hình nhất trong triển khai thực hiện PTTÐ của ngành Vận tải Quân sự, Ðoàn đã xác định được 08 đơn vị, gồm: Trung đoàn vận tải 651 (Quân khu 1); Trung đoàn vận tải 652 (Quân khu 2); Trung đoàn vận tải 657 (Quân khu 7); Tiểu đoàn vận tải 752 (Quân đoàn 1); Tiểu đoàn vận tải 32 (Quân đoàn 2); Tiểu đoàn vận tải 827(Quân đoàn 3); Tiểu đoàn vận tải 6 (Quân đoàn 4); Tiểu đoàn vận tải 577 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Nội dung khảo sát, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến của Ðoàn tập trung vào các mặt công tác, gồm: 1. Kết quả thực hiện 3 nội dung, chỉ tiêu của phong trào (xây dựng đơn vị vận tải chính quy, vững mạnh toàn diện; xây dựng đơn vị vận tải an toàn và bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất). 2. các mô hình, cách làm mới sáng tạo, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật; các điển hình tiên tiến tiêu biểu cần tuyên truyền nhân rộng. 3. những kiến nghị, đề xuất trong triển khai thực hiện PTTÐ “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” và trong thực hiện nhiệm vụ vận tải quân sự, xây dựng đơn vị. Mốc thời gian khảo sát tính từ sau đợt phúc tra kết quả và sơ kết 10 năm (2006-2016) thực hiện PTTÐ “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” đến nay.

Từ ngày 25/7-13/9/2018, Ðoàn khảo sát đã đến từng đơn vị, tổ chức khảo sát kết quả, thành tích của đơn vị. Qua khảo sát cho thấy, các đơn vị đã phát huy tốt những kết quả, thành tích đạt được từ sau đợt phúc tra kết quả và sơ kết 10 năm thực hiện PTTÐ “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”. Thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với bộ đội vận tải: “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng đơn vị vận tải chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa các PTTÐ của Quân đội, ngành Hậu cần vào PTTÐ của ngành Vận tải Quân sự; tổ chức quán triệt nghiêm và đ­ưa vào nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào; giáo dục nâng cao nhận thức của bộ đội về mục đích, ý nghĩa của PTTÐ nhằm động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng đơn vị vận tải ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện. Thông qua triển khai thực hiện PTTÐ, giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp xác định rõ hơn vị trí, vai trò của bộ đội vận tải trong công tác bảo đảm hậu cần, thấy được sự cần thiết phải gắn kết chặt chẽ giữa các lực lượng vận tải chiến lược, chiến dịch, chiến thuật với vận tải nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nội dung “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, vững mạnh toàn diện”, các đơn vị vận tải đã chủ động xây dựng, bảo đảm đầy đủ các văn kiện SSCÐ, kế hoạch công tác năm, kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão; duy trì nghiêm các chế độ quy định về SSCÐ, lực lượng, phương tiện, đảm bảo sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh. Hệ thống sổ sách đăng ký thống kê được ghi chép, cập nhật kịp thời, đúng, đủ, chính xác theo mẫu biểu của Ngành; duy trì tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lái xe, thuyền viên, thợ sửa chữa được thực hiện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng tốt. Nền nếp xây dựng đơn vị chính quy được duy trì vững chắc. Nhiều đơn vị đã thành lập tổ điều lệnh để duy trì nền nếp, tác phong quân nhân, hằng tuần có nhận xét, đánh giá chấm điểm thi đua. Hệ thống nhà xe, nhà kho, khu kỹ thuật, trạm sửa chữa được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Các xe SSCÐ, xe vận chuyển thường xuyên luôn bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống doanh trại, nhà ở, nhà làm việc, khuôn viên sân đường của các đơn vị được quan tâm đầu tư củng cố, bảo đảm cảnh quan môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Công tác tăng gia sản xuất phát triển hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Tiêu biểu là Trung đoàn vận tải 651, nhà xe được đầu tư xây dựng cơ bản với 114 gian, các dãy xe có số thứ tự, từng gian có số đăng ký xe, hệ thống bảng, biển chính quy theo quy định.

Về nội dung, chỉ tiêu “Xây dựng đơn vị vận tải an toàn”, mặc dù cơ sở vật chất thiếu thốn, phương tiện phần lớn đã qua sử dụng lâu năm, chất lượng xuống cấp... nhưng các đơn vị đã chủ động khắc phục, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch vận chuyển thường xuyên và đột xuất được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa. Trong tổ chức vận chuyển luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh cũng như các quy định của trên, nhất là trong chỉ huy vận chuyển; sử dụng phương tiện hợp lý, tổ chức chỉ huy, điều hành chặt chẽ. Mạng lưới cán bộ, chiến sĩ bảo vệ, dân vận được củng cố, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân và nơi đến công tác, góp phần bảo đảm an toàn mọi mặt.

Ðể bảo đảm an toàn tham gia giao thông bằng các phương tiện cá nhân, các đơn vị đều thực hiện nghiêm quy định: Quân nhân khi uống rượu, bia tuyệt đối không lái xe; khi tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô phải đội mũ bảo hiểm có cằm, có biển tên để theo dõi và phải bảo đảm đầy đủ giấy tờ theo quy định; không sử dụng xe mô tô đi tranh thủ đối với quân nhân đóng quân cách xa gia đình 50km trở lên... Nhờ các biện pháp này, nhiều đơn vị trong 10-15 năm liền không để xảy ra vụ việc mất an toàn.

Ðối với nội dung, chỉ tiêu “Bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất”, các đơn vị vận tải đã quản lý chặt chẽ các khoản kinh phí của Ngành, tổ chức sử dụng đúng mục đích, thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm thông qua nhiều hình thức, biện pháp như: Kết hợp công tác huấn luyện chuyên môn với thực hiện nhiệm vụ; kết hợp vận chuyển hàng hai chiều... Bằng cách này, có đơn vị đã thực hành tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng cho ngân sách. Trong điều kiện trang bị, phương tiện còn thiếu, chưa đồng bộ, các đơn vị đã thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, thực hiện ngày kỹ thuật... không ngừng nâng cao hệ số kỹ thuật cũng như chất lượng trang bị, phương tiện để giữ vững số đầu xe tốt bảo đảm đủ phương tiện trực SSCÐ, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các đơn vị được khảo sát luôn giữ vững hệ số kỹ thuật xe SSCÐ = 1, xe vận chuyển thường xuyên = 0,92; tàu thuyền = 0,93.

Cùng với các nội dung trên, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo mỗi cán bộ, nhân viên, thợ kỹ thuật phát huy trí tuệ tham gia xây dựng các mô hình, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... để áp dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ và phục vụ công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị. Tiêu biểu như:  Trung đoàn vận tải 652 (QK2) từ năm 2016 đến nay đã tổ chức được 03 lần hội thi sáng tạo, cải tiến, đã có 42 sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn và phát huy tốt hiệu quả sử dụng. Tiêu biểu là các sáng kiến: Giá đỡ ra, vào lốp ô tô; vam chống thủng tàu mặt nước; bàn nâng, hạ hộp số trong tháo, lắp; vam tháo các loại lốc kê trên xe ô tô; mô hình sa bàn huấn luyện luật Giao thông đường bộ; mô hình huấn luyện xếp, dỡ hàng hóa…Trung đoàn vận tải 651 (QK1) có các mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Thiết bị tháo lắp supap; thiết bị kiểm tra, kiểm thử hộp tay lái, bơm trợ lực; cọc hình huấn luyện lái xe; hòm đựng vật tư, đồ nghề, dụng cụ sửa chữa cơ động xe A2. Tiểu đoàn vận tải 752 (QÐ1)có 9 sáng kiến, cải tiến, trong đó có 01 cải tiến đạt giải A; 01 cải tiến đạt giải B; 05 cải tiến đạt giải C cấp quân đoàn, năm 2018 tiếp tục triển khai thực hiện 10 sáng kiến cải tiến tham gia hội thi sáng kiến cải tiến trong công tác huấn luyện hậu cần do Quân đoàn 1 tổ chức. Tiểu đoàn vận tải 6/Quân đoàn 4 có nhiều sáng kiến trong việc xây dựng mô hình vận chuyển an toàn, tiết kiệm chi phí; góp phần tăng thêm thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho đơn vị. Trong huấn luyện đã sử dụng các mô hình thật được cắt, bổ theo kích thước tương đương với thực tế để tăng tính giáo dục trực quan cho bộ đội...

Từ những kết quả, thành tích đạt được và những điểm còn hạn chế Ðoàn khảo sát chỉ ra, tin tưởng rằng, thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục có nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực hơn nữa, khắc phục hạn chế, tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt nội dung của PTTÐ "Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn,  hiệu quả“, xứng đáng là đơn vị điển hình tiêu biểu để các đơn vị vận tải khác học tập, noi theo. ¨

Đại tá TRẦN VĂN LIỆU, Chính ủy Cục Vận tải