Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Bài nói chuyện tại Hội nghị kiểm thảo Chiến dịch Đường số 18, đăng Báo Quân đội Nhân dân số 15, ngày 04 tháng 5 năm 1951.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta, mối quan hệ cán - binh được xây dựng trên cơ sở tình thương yêu đồng chí, đồng đội, được tôi luyện, thiết lập vững chắc qua các cuộc kháng chiến, trở thành bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”... Thấu triệt lời Bác dạy, đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân đội nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, gương mẫu để bộ đội học tập, noi theo...

leftcenterrightdel

Bác Hồ với cán bộ, chiến sĩ đơn vị 600 tại Na Đỏong, Trung Sơn, Yên Sơn năm 1953. Ảnh tư liệu.

Trong giai đoạn hiện nay, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội hằng ngày một cách chu đáo không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, sự nêu gương của người cán bộ đối với bộ đội. Đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải hết lòng chăm lo xây dựng đơn vị, tôn trọng và thương yêu cấp dưới như “chân với tay” thì cấp dưới sẽ kính trọng, coi lãnh đạo, chỉ huy của mình “như đầu, như óc”, như người thân trong gia đình. Từ đó, bộ đội sẽ mang hết khả năng để thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh một cách tự giác và có hiệu quả cao nhất… góp phần giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét đẹp văn hóa độc đáo, đặc sắc của Quân đội trong thời đại Hồ Chí Minh.

2. “Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tốt vũ khí trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí”. Là lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, binh chủng, sư đoàn do Tổng cục Chính trị tổ chức tháng 5 năm 1969.

Trong điều kiện đất nước đang có chiến tranh, còn nhiều khó khăn, gian khổ, song toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vẫn huy động cao nhất mọi nguồn nhân, vật lực cho bộ đội trên chiến trường với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi khẩu súng, viên đạn, hạt gạo, viên thuốc… là công sức của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế ủng hộ, để bộ đội có điều kiện chiến đấu, chiến thắng quân địch trên chiến trường...

Lời Bác dạy đã trở thành phương châm hành động, ý thức tự giác trong các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Các phong trào thi đua được phát động ngay trên chiến trường đỏ lửa “yêu xe như con, quý xăng như máu”, “mỗi viên đạn là một quân thù”… đã được bộ đội tích cực hưởng ứng thực hiện, tạo nên sức mạnh chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Trong giai đoạn hiện nay, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc… tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Đặc bit, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng ý thức thực hành tiết kiệm sâu rộng trong mọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Ban Biên tập

 (Trích “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” do NXB Chính trị Sự thật xuất bản năm 2019)