Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top