leftcenterrightdel
 Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và cơ quan BQP tham quan, đánh giá chất lượng đệm hơi cứu nạn. Ảnh CTV

Sau 06 tháng nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và tổ chức hội thảo khoa học dựa trên cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của Nhà máy.Nhà máy tiến hành sản xuất thử nghiệm 01 đệm hơi cứu nạn bằng vải bạt cán ép PVC 2 lớp; sản xuất dựa trên nguyên lý áp suất thấp.

Nhà máy phối hợp với Lữ đoàn Đặc công 1/Binh chủng Đặc công, Cục Khoa học Quân sự/Bộ Quốc phòng, Cục  Quản lý công nghệ/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thử nghiệm sản phẩm ngoài thực địa. Phương pháp thử  nghiệm bằng cách sử dụng bao cát và thử nghiệm tình nguyện viên (bộ đội đặc công). Với phương pháp thử nghiệm bằng bao cát, sẽ thả bao có trọng lượng 120kg rơi tự do ở độ cao 24m. Với thử nghiệm bằng tình nguyện viên, cho bộ đội đặc công (trọng lượng từ 70-80kg) nhảy từ độ cao 15-24m. Kết quả cho thấy, đệm chất lượng tốt, đảm bảo an toàn cho người khi rơi xuống, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, Nhà máy tiếp tục sản xuất 04 sản phẩm đệm hơi với chất lượng đạt tương đương với sản phẩm của Mỹ, Đức, Hàn Quốc. Hiện nay, Nhà máy đã hoàn chỉnh đủ hồ sơ kỹ thuật cho cả 05 sản phẩm đệm hơi theo quy định.

Ngoài việc thực hiện sản xuất đệm hơi theo nhiệm vụ (độ cao cứu hộ dưới 24m), Nhà máy đang phát triển dạng đệm hơi kết nối kiểu modun, đa dạng về kích thước để đảm bảo thực hiện được trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Việc sản xuất thành công sản phẩm đệm hơi cứu nạn là bước phát triển mới của Nhà máy Z176 trong sản xuất sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

LƯƠNG THẢO