Bộ đội Lữ đoàn Công binh 414 (QK 4) xây dựng cảnh quan môi trường. Sư đoàn 325-Quân đoàn 2 phát huy nội lực, củng cố nhà ở, làm đẹp doanh trại. Lữ đoàn Công binh 249-Binh chủng Công binh huy động công sức bộ đội làm đường nội bộ. Cán bộ, nhân viên Trường Trung cấp kỹ thuật PK-KQ xây dựng sân trường nội bộ. Lữ đoàn PK 210 (QK 1) huy động công sức bộ đội xây dựng cảnh quan môi trường. Sư đoàn 10-Quân đoàn 3 sửa chữa doanh cụ phục vụ bộ đội. Ảnh: CTV