Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Một số hình ảnh đầu Xuân trên quần đảo Trường Sa
Một số hình ảnh đầu Xuân trên quần đảo Trường Sa
4/17/2018 8:42:00 AM
Được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, những năm qua, đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa ngày càng được cải thiện.

Một số hình ảnh đầu Xuân trên quần đảo Trường Sa

Được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, những năm qua, đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa ngày càng được cải thiện.

go top