Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
Xe bếp tự hành nấu ăn phục vụ bộ đội trong hoạt động dã ngoại
Xe bếp tự hành nấu ăn phục vụ bộ đội trong hoạt động dã ngoại
4/17/2018 8:45:00 AM
Hiện nay, việc bảo đảm ăn, uống cho bộ đội trong diễn tập, huấn luyện dã ngoại tại các đơn vị chủ yếu sử dụng bếp Hoàng Cầm và một số xe bếp cơ động do ngành Quân nhu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo để nấu ăn phục vụ bộ đội.

Xe bếp tự hành nấu ăn phục vụ bộ đội trong hoạt động dã ngoại

Hiện nay, việc bảo đảm ăn, uống cho bộ đội trong diễn tập, huấn luyện dã ngoại tại các đơn vị chủ yếu sử dụng bếp Hoàng Cầm và một số xe bếp cơ động do ngành Quân nhu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo để nấu ăn phục vụ bộ đội.

go top