Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
Tiểu đoàn 5 với phong trào xây dựng mô hình con tàu chính quy
Tiểu đoàn 5 với phong trào xây dựng hình "con tàu chính quy"
8/10/2018 6:48:31 PM
Tiểu đoàn 5 là đơn vị vận tải trực thuộc Trung đoàn Vận tải 657 (Cục Hậu cần - Quân khu 7), có nhiệm vụ vận chuyển lực lượng, vũ khí, khí tài, trang bị, vật chất, hàng hóa các loại bằng đường sông, đường biển bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu huấn luyện, SSCĐ, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Ngoài ra, còn làm nhiệm vụ bảo đảm vận chuyển quân sự và dân sự cho 02 tuyến đảo: Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận); là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão, lũ, thiên tai, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phục vụ các kế hoạch kiểm tra an toàn giao thông đường thủy của Quân khu.

Tiểu đoàn 5 với phong trào xây dựng mô hình "con tàu chính quy"

Tiểu đoàn 5 là đơn vị vận tải trực thuộc Trung đoàn Vận tải 657 (Cục Hậu cần - Quân khu 7), có nhiệm vụ vận chuyển lực lượng, vũ khí, khí tài, trang bị, vật chất, hàng hóa các loại bằng đường sông, đường biển bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu huấn luyện, SSCĐ, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Ngoài ra, còn làm nhiệm vụ bảo đảm vận chuyển quân sự và dân sự cho 02 tuyến đảo: Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận); là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão, lũ, thiên tai, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phục vụ các kế hoạch kiểm tra an toàn giao thông đường thủy của Quân khu.

go top