Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
Ứng dụng khoa học công nghệ bảo đảm nước ngọt cho bộ đội huyện đảo Phú Quý
Ứng dụng khoa học công nghệ bảo đảm nước ngọt cho bộ đội huyện đảo Phú Quý
8/10/2018 6:48:34 PM
Phú Quýhuyện đảo tiền tiêu ở cực Nam Trung Bộ, với 6 đảo nổi, trong đó Phú Quýđảo lớn nhất (16km2). Khí hậu trên huyện đảo chia thành hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tăng gia sản xuất trên đảo chủ yếu là nước mưa và nước giếng khoan nên rất khan hiếm, nhất là vào mùa khô.

Ứng dụng khoa học công nghệ bảo đảm nước ngọt cho bộ đội huyện đảo Phú Quý

Phú Quý là huyện đảo tiền tiêu ở cực Nam Trung Bộ, với 6 đảo nổi, trong đó Phú Quý là đảo lớn nhất (16km2). Khí hậu trên huyện đảo chia thành hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tăng gia sản xuất trên đảo chủ yếu là nước mưa và nước giếng khoan nên rất khan hiếm, nhất là vào mùa khô.

go top