Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019
Bài học về công tác chuẩn bị hậu cần cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam
12/8/2018 6:47:17 AM
Sau chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975 của quân và dân ta, đế quốc Mỹ buộc phải chấm dứt chiến tranh và rút khỏi Ðông Dương. Tuy nhiên, với bản chất hiếu chiến, Mỹ vẫn tiếp tục tìm cách tăng cường bao vây, phá hoại, hòng làm cho Việt Nam suy yếu.

Bài học về công tác chuẩn bị hậu cần cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam

Sau chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975 của quân và dân ta, đế quốc Mỹ buộc phải chấm dứt chiến tranh và rút khỏi Ðông Dương. Tuy nhiên, với bản chất hiếu chiến, Mỹ vẫn tiếp tục tìm cách tăng cường bao vây, phá hoại, hòng làm cho Việt Nam suy yếu.

go top