Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Tổng công ty 28 - Chi nhánh Cần Thơ Chủ động tạo việc làm, thu nhập cho người lao động
Tổng công ty 28 - Chi nhánh Cần Thơ: Chủ động tạo việc làm, thu nhập cho người lao động
2/9/2018 11:04:57 AM
Chi nhánh Cần Thơ – Tổng công ty 28 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty, đứng chân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, có nhiệm vụ bảo đảm hàng đo may cho Quân khu 9, kinh doanh hàng dệt may và thực hiện chức năng đại diện cho Tổng công ty tại Miền Tây Nam Bộ.

Tổng công ty 28 - Chi nhánh Cần Thơ: Chủ động tạo việc làm, thu nhập cho người lao động

Chi nhánh Cần Thơ – Tổng công ty 28 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty, đứng chân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, có nhiệm vụ bảo đảm hàng đo may cho Quân khu 9, kinh doanh hàng dệt may và thực hiện chức năng đại diện cho Tổng công ty tại Miền Tây Nam Bộ.

go top