Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019
Sư đoàn 316 nâng cao chất lượng mua sắm, tạo nguồn vật chất hậu cần sau phân cấp
đoàn 316 nâng cao chất lượng mua sắm, tạo nguồn vật chất hậu cần sau phân cấp
12/8/2018 6:49:40 AM
Những năm gần đây, công tác hậu cần của đoàn bộ binh 316 (Quân khu 2) có nhiều bước phát triển mới, đạt hiệu quả cao; đời sống bộ đội, cơ sở vật chất hậu cần (VCHC) ngày càng chuyển biến tiến bộ rõ nét…
Hiệu quả mô hình sản xuất củi ép ở Sư đoàn 316
Hiệu quả mô hình sản xuất củi ép ở đoàn 316
10/18/2018 8:52:27 AM
Sau gần 2 năm triển khai xây dựng, lắp đặt, vận hành, đến nay, trung bình mỗi tháng, đoàn 316 - Quân khu 2 sản xuất từ 110-120 tấn củi ép, không chỉ bảo đảm đủ nhu cầu chất đốt cho các bếp ăn trong đoàn mà còn cung cấp cho các bếp ăn cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu và một số đơn vị bạn trên địa bàn với giá thấp hơn so với thị trường 10%.

Sư đoàn 316 nâng cao chất lượng mua sắm, tạo nguồn vật chất hậu cần sau phân cấp

Những năm gần đây, công tác hậu cần của Sư đoàn bộ binh 316 (Quân khu 2) có nhiều bước phát triển mới, đạt hiệu quả cao; đời sống bộ đội, cơ sở vật chất hậu cần (VCHC) ngày càng chuyển biến tiến bộ rõ nét…

go top