Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân ở Quân khu 9
Kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân ở Quân khu 9
4/17/2018 8:45:52 AM
Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-BQP ngày 27/01/2016 và Quyết định số 704/QĐ-BQP ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định các đơn vị tham gia BHYT theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2016, Quân khu 9 đã chọn 05 đơn vị tham gia bảo hiểm y tế quân nhân (BHYTQN) gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Sư đoàn BB330, Lữ đoàn 950 và Trung đoàn 152. Đến ngày 01/01/2017, Quân khu 9 đã bắt đầu triển khai thực hiện BHYTQN cho 100% quân số.
Quân khu 9: Xây dựng và ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý bếp ăn
2/9/2018 11:04:00 AM
Hiện nay, các bếp ăn trong toàn quân sử dụng hệ thống sổ sách, mẫu biểu in sẵn của Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) cấp để thực hiện các hoạt động quản lý bếp ăn. Đây là cơ sở quan trọng để người chỉ huy, tổ kinh tế, cơ quan nghiệp vụ cấp trên kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn, định lượng ăn của bộ đội. Tuy nhiên, hằng ngày, nhân viên quản lý phải ghi chép, tính toán số liệu trên sổ bằng tay nên mất nhiều thời gian, có lúc không chính xác, phải tẩy xóa…

Kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân ở Quân khu 9

Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-BQP ngày 27/01/2016 và Quyết định số 704/QĐ-BQP ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định các đơn vị tham gia BHYT theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2016, Quân khu 9 đã chọn 05 đơn vị tham gia bảo hiểm y tế quân nhân (BHYTQN) gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Sư đoàn BB330, Lữ đoàn 950 và Trung đoàn 152. Đến ngày 01/01/2017, Quân khu 9 đã bắt đầu triển khai thực hiện BHYTQN cho 100% quân số.

go top