Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019
Một số kết quả huấn luyện lực lượng dự bị động viên vận tải ở Lữ đoàn 972
Một số kết quả huấn luyện lực lượng dự bị động viên vận tải ở Lữ đoàn 972
10/18/2018 8:52:26 AM
Lữ đoàn 972 (Cục Vận tải- Tổng cục Hậu cần) là đơn vị vận tải chiến lược, làm nhiệm vụ bảo đảm vận tải cho các đơn vị phía Nam bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt; tổ chức huấn luyện, SSCĐ, tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và tổ chức huấn luyện dự bị động viên (DBĐV).

Một số kết quả huấn luyện lực lượng dự bị động viên vận tải ở Lữ đoàn 972

Lữ đoàn 972 (Cục Vận tải- Tổng cục Hậu cần) là đơn vị vận tải chiến lược, làm nhiệm vụ bảo đảm vận tải cho các đơn vị phía Nam bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt; tổ chức huấn luyện, SSCĐ, tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và tổ chức huấn luyện dự bị động viên (DBĐV).

go top