Thứ tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019
Bước đột phá về tăng gia sản xuất ở Kho 205
Bước đột phá về tăng gia sản xuất ở Kho 205
2/9/2018 11:04:57 AM
Do triển khai quyết liệt những bước đột phá trong công tác tăng gia sản xuất nên hiện nay, Kho 205 (Cục Quân nhu- Tổng cục Hậu cần) đã xây dựng được mô hình tăng gia-chăn nuôi hiệu quả, bảo đảm tự túc được 100% nhu cầu rau, thịt cho bữa ăn bộ đội và bán ra ngoài thị trường, tạo nguồn thu cho đơn vị.

Bước đột phá về tăng gia sản xuất ở Kho 205

Do triển khai quyết liệt những bước đột phá trong công tác tăng gia sản xuất nên hiện nay, Kho 205 (Cục Quân nhu- Tổng cục Hậu cần) đã xây dựng được mô hình tăng gia-chăn nuôi hiệu quả, bảo đảm tự túc được 100% nhu cầu rau, thịt cho bữa ăn bộ đội và bán ra ngoài thị trường, tạo nguồn thu cho đơn vị.

go top