Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018
Bước đột phá về tăng gia sản xuất ở Kho 205
Bước đột phá về tăng gia sản xuất ở Kho 205
2/9/2018 11:04:57 AM
Do triển khai quyết liệt những bước đột phá trong công tác tăng gia sản xuất nên hiện nay, Kho 205 (Cục Quân nhu- Tổng cục Hậu cần) đã xây dựng được mô hình tăng gia-chăn nuôi hiệu quả, bảo đảm tự túc được 100% nhu cầu rau, thịt cho bữa ăn bộ đội và bán ra ngoài thị trường, tạo nguồn thu cho đơn vị.
Kho 205 - luôn khắc sâu lời Bác Hồ dạy
Kho 205 - luôn khắc sâu lời Bác Hồ dạy
4/19/2012 10:09:31 PM
Ngày 08-01-1959, Kho 205 (Cục Quân nhu) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và nói chuyện. Khắc sâu những lời dạy của Bác, từ đó đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Kho 205 luôn phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là khi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động, Kho càng có nhiều hơn những việc làm thiết t
Kho 205 - luôn khắc sâu lời Bác Hồ dạy
Kho 205 - luôn khắc sâu lời Bác Hồ dạy
4/19/2012 10:09:31 PM
Ngày 08-01-1959, Kho 205 (Cục Quân nhu) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và nói chuyện. Khắc sâu những lời dạy của Bác, từ đó đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Kho 205 luôn phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là khi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động, Kho càng có nhiều hơn những việc làm thiết t

Bước đột phá về tăng gia sản xuất ở Kho 205

Do triển khai quyết liệt những bước đột phá trong công tác tăng gia sản xuất nên hiện nay, Kho 205 (Cục Quân nhu- Tổng cục Hậu cần) đã xây dựng được mô hình tăng gia-chăn nuôi hiệu quả, bảo đảm tự túc được 100% nhu cầu rau, thịt cho bữa ăn bộ đội và bán ra ngoài thị trường, tạo nguồn thu cho đơn vị.

go top