Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018
Kỹ thuật tưới rau, cây trồng tiết kiệm nước
Kỹ thuật tưới rau, cây trồng tiết kiệm nước
1/25/2017 10:21:00 AM
Công nghệ tưới nước tiết kiệm trong trồng trọt xuất hiện ở nước ta khoảng từ năm 1993. Đến nay, công nghệ này được áp dụng tại nhiều cơ sở trồng trọt quy mô lớn. Một số đơn vị quân đội cũng đã áp dụng để sản xuất rau, quả, giảm đáng kể công chăm sóc của bộ đội.

Kỹ thuật tưới rau, cây trồng tiết kiệm nước

Công nghệ tưới nước tiết kiệm trong trồng trọt xuất hiện ở nước ta khoảng từ năm 1993. Đến nay, công nghệ này được áp dụng tại nhiều cơ sở trồng trọt quy mô lớn. Một số đơn vị quân đội cũng đã áp dụng để sản xuất rau, quả, giảm đáng kể công chăm sóc của bộ đội.

go top