Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018
Hệ thống tắm nước nóng cải tiến phục vụ bộ đội
Hệ thống tắm nước nóng cải tiến phục vụ bộ đội
4/19/2017 7:44:48 AM
Vừa qua, Công ty Cổ phần 22 (Tổng cục Hậu cần) đã tổ chức lắp đặt thành công hệ thống tắm nước nóng cơ khí phục vụ học viên tại Trường Trung cấp Trinh sát (Tổng cục 2).

Hệ thống tắm nước nóng cải tiến phục vụ bộ đội

Vừa qua, Công ty Cổ phần 22 (Tổng cục Hậu cần) đã tổ chức lắp đặt thành công hệ thống tắm nước nóng cơ khí phục vụ học viên tại Trường Trung cấp Trinh sát (Tổng cục 2).

go top