Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
Bệnh viện Quân y 110 đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật
Bệnh viện Quân y 110 đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật
8/10/2018 6:48:24 PM
Những năm gần đây, cùng với việc tăng cường các biện pháp nâng cao y đức, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đổi mới qui trình, thủ tục khám bệnh, Bệnh viện Quân y 110 (Quân khu 1) chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật. Chính từ đây, nhiều sáng kiến, đề tài khoa học hữu ích đã được áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, điều trị…

Bệnh viện Quân y 110 đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật

Những năm gần đây, cùng với việc tăng cường các biện pháp nâng cao y đức, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đổi mới qui trình, thủ tục khám bệnh, Bệnh viện Quân y 110 (Quân khu 1) chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật. Chính từ đây, nhiều sáng kiến, đề tài khoa học hữu ích đã được áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, điều trị…

go top