Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
"Mạng lưới quân-dân y" trong trận đầu chiến thắng không quân và hải quân Mỹ
8/10/2018 6:48:40 PM
Đến năm 1964, Hải quân Việt Nam mới qua vài năm xây dựng nên lực lượng còn mỏng, tàu các loại chưa nhiều quy mô và phạm vi hoạt động chủ yếu theo chiều dài bờ biển của đất nước và chưa có khả năng bố trí lực lượng quân y ven biển, chỉ có lực lượng quân y tại các căn cứ.

"Mạng lưới quân-dân y" trong trận đầu chiến thắng không quân và hải quân Mỹ

Đến năm 1964, Hải quân Việt Nam mới qua vài năm xây dựng nên lực lượng còn mỏng, tàu các loại chưa nhiều quy mô và phạm vi hoạt động chủ yếu theo chiều dài bờ biển của đất nước và chưa có khả năng bố trí lực lượng quân y ven biển, chỉ có lực lượng quân y tại các căn cứ.

go top