Năm 2017, được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư của Tổng Công ty, Chi nhánh Cần Thơ đã triển khai cải tạo lại hệ thống nhà xưởng, chủ động sắp xếp lại các chuyền sản xuất một cách hợp lý. Tổ chức đánh giá năng lực từng công nhân để bố trí vào đúng vị trí, công đoạn sản xuất phù hợp, đảm bảo cân bằng chuyền, do vậy đã có sự chuyển biến tích cực trong việc tăng năng suất lao động. Là một trong những đơn vị có năng suất lao động và thu nhập cao trong Tổng công ty, Chi nhánh thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh và các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là với Phòng Quân nhu Quân khu và cơ quan quân nhu các đơn vị, kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề liên quan tới hàng quốc phòng.

Đặc biệt, Chi nhánh đã chủ động tìm, ký hợp đồng sản xuất các mặt hàng trang phục dân quân tự vệ với hầu hết các địa phương, các cơ quan khu vực miền Tây Nam bộ và các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên. Nhờ đó, Chi nhánh đã hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất được giao, bảo đảm chất lượng, giao hàng đúng thời gian. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chỉ với hơn 60 cán bộ, nhân viên và người lao động, năm 2017 chi nhánh đã thực hiện được các chỉ tiêu nổi bật như: Giá trị gia công chế biến 9,311 tỷ đồng (110,3 %). Lợi nhuận 1,8 tỷ đồng (102,8%). Thu nhập bình quân đầu người 9,848 triệu đồng/người/tháng (110,6%). Năng suất lao động 12,576 triệu đồng/người/tháng (114,2%). Nộp trên 3,3 tỷ đồng (100 %).

leftcenterrightdel
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Belluni (số 234 Võ Văn Kiệt, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ).

leftcenterrightdel
Một góc dây chuyển may hàng quốc phòng của Chi nhánh.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Chi nhánh còn chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Duy trì bữa ăn ca đạt chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ. Các tổ chức quần chúng như Công đoàn bộ phận, Chi hội phụ nữ phát huy tốt vai trò trong vận động quần chúng thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị. Năm 2017, Chi nhánh được Tổng cục tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến.

CÔNG TÂM