Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, một trong những nguyên nhân chủ quan là do việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên tài chính chưa thường xuyên; chế độ công tác của cơ quan tài chính các cấp chưa duy trì nền nếp...

Xuất phát từ thực tế trên, Hội thi Trưởng ban (phụ trách), kế toán trưởng, trợ lý tài chính được Đảng ủy, chỉ huy TCHC xác định là một nội dung trọng tâm của công tác tài chính. Theo kế hoạch ban đầu, Hội thi được xác định tổ chức vào năm 2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải hoãn lại và quyết định chuyển sang năm 2022. Do tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là sau các đợt thanh tra, kiểm toán năm 2020, 2021, Hội thi năm nay có nhiều điểm mới, yêu cầu cao hơn cả nội dung và hình thức so với các Hội thi của những năm trước đây.

Về thành phần tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi: Trưởng ban Chỉ đạo là đồng chí Chủ nhiệm TCHC; Phó Trưởng ban là đồng chí Chính ủy Tổng cục và đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục. Ban Tổ chức gồm 11 đồng chí, do đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục, Phó trưởng ban chỉ đạo làm Trưởng ban. Khác với những lần thi trước đây, thành phần dự thi lần này gồm các đơn vị dự toán cấp 3, cấp 4, đơn vị sự nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty 28; các công ty cổ phần X20, 22, 26, 32. Đối tượng thi là Trưởng ban (phụ trách), trợ lý tài chính các đơn vị dự toán cấp 3, cấp 4, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; các Trưởng ban (phụ trách), trợ lý tài chính các đơn vị dự toán cấp 4 trực thuộc các Cục, Bộ Tham mưu; kế toán trưởng các doanh nghiệp. Với những thay đổi đó, Tổng cục đã sớm ban hành Chỉ thị số 419/CT-TCHC ngày 11/3/2022 của Chủ nhiệm TCHC về việc thi Trưởng ban (phụ trách), Kế toán trưởng, Trợ lý tài chính năm 2022; Quyết định số 184/QĐ-TCHC ngày 11/3/2022 của Chủ nhiệm TCHC về việc phê duyệt Kế hoạch thi Trưởng ban (phụ trách), kế toán trưởng, trợ lý tài chính năm 2022; Quyết định số 187/QĐ-TCHC ngày 14/3/2022 của Chủ nhiệm TCHC về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi Trưởng ban (phụ trách), kế toán trưởng, trợ lý tài chính năm 2022; Quyết định số 56/QĐ-BCĐ ngày 14/3/2022 của Trưởng ban Chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức thi Trưởng ban (phụ trách), kế toán trưởng, trợ lý tài chính năm 2022. Dự kiến Hội thi sẽ tiến hành trong 2,5 ngày vào tháng 6 năm 2022.

leftcenterrightdel

Đồng chí Đại tá Hà Duyên Năm, Trưởng phòng Tài chính TCHC, Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội thi. Ảnh: Quỳnh Hương 

Nội dung thi bao gồm những kiến thức cơ bản về công tác tài chính - kế toán, nhận thức chính trị, Điều lệnh Đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, cụ thể như sau:

Thi nghiệp vụ tài chính - kế toán bằng hình thức tự luận. Nội dung thi là những vấn đề căn bản đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo (Nghị quyết, Quy chế lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp về công tác tài chính). Các cơ chế, chế độ, chính sách. Quy định quản lý, sử dụng ngân sách và nguồn kinh phí khác của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, TCHC. Điều lệ công tác tài chính Quân đội nhân dân Việt Nam. Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”. Công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách. Công tác quyết toán, báo cáo tài chính, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp hằng năm; xử lý thu, chi ngân sách cuối năm; chuyển nguồn ngân sách sang năm sau. Công tác tổ chức kế toán và lập báo cáo tài chính đơn vị dự toán, sự nghiệp, doanh nghiệp trong Quân đội. Các quy định về cấp kinh phí thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chi quốc phòng. Tổ chức, thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán theo chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trong Quân đội.

Thi nhận thức chính trị bằng hình thức trắc nhiệm với các nội dung về quan điểm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Những nội dung, biện pháp phát triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/20221 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thi Điều lệnh gồm 2 phần: thi lý thuyết về Điều lệnh Quản lý bộ đội và một số nội dung về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Phần thi thực hành các thí sinh thực hiện các động tác Điều lệnh Đội ngũ từng người không có súng.

Để Hội thi thành công tốt đẹp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ tham gia dự thi khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó, tập trung vào một số nội dung, biện pháp sau:

 Một là, sau khi nhận được Chỉ thị, Kế hoạch tổ chức thi của TCHC, đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần quán triệt kỹ các văn bản hướng dẫn của TCHC liên quan đến Hội thi; nhận thức rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành tham gia Hội thi. Việc triển khai các nội dung thi cần đưa vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp và xây dựng kế hoạch thực hiện sát với thực tế nhiệm vụ đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phổ biến kế hoạch Hội thi rộng rãi để nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng tham gia. Xác định Hội thi Trưởng ban (phụ trách), kế toán trưởng, trợ lý tài chính là một trong hoạt động quan trọng trong năm 2022 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giúp nâng cao chất lượng công tác tài chính, kế toán, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, an toàn tài chính. Đồng thời, thông qua Hội thi là điều kiện học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác ngành Tài chính và xây dựng chính quy.

Hai là, cơ quan tài chính, kế toán của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dự thi phải nắm chắc từng nội dung, tiêu chí của Hội thi, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chỉ huy làm công tác chuẩn bị và triển khai nội dung thi hiệu quả. Tổ chức xây dựng kế hoạch, biện pháp, phân chia thời gian tiến độ ôn luyện cụ thể và phân công từng tập thể, cá nhân phụ trách. Chủ động rà soát kỹ các nội dung công việc, dự kiến những vướng mắc, phát sinh, biện pháp giải quyết, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, không làm ảnh hưởng đến công việc thường xuyên. Bám sát chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, kịp thời đề xuất xin ý kiến về biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị Hội thi.

Ba là, quá trình làm công tác chuẩn bị và tham gia thi, cơ quan tài chính chủ động đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy về công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp. Do các nội dung thi mang tính tổng hợp, liên quan đến cơ quan tham mưu, chính trị và đơn vị cơ sở nên cần có sự phối hợp chặt chẽ nhằm tạo sự đồng thuận trong các khâu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Bốn là, các cơ quan giúp việc Hội thi chủ động làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong xây dựng quy chế thi, hướng dẫn chấm điểm, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Trên cơ sở nội dung và tiêu chí của Hội thi, chỉ đạo, điều hành quá trình tổ chức Hội thi hiệu quả. Chủ động bám sát cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phân công từng bộ phận, cá nhân theo dõi, giúp đỡ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác chuẩn bị theo đúng nội dung, quy chế thi. Hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ tham gia Hội thi, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, đạt hiệu quả tốt.

Năm là, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thành phần, đối tượng tham gia Hội thi thực hiện nghiêm kế hoạch, quy chế, quy định; tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Tổng cục, làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức thi nghiêm túc, chặt chẽ, chính quy, đánh giá khách quan, thực chất; khen thưởng kịp thời cá nhân có thành tích cao; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Hội thi Trưởng ban (phụ trách), kế toán trưởng, trợ lý tài chính năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” lên tầm cao mới. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, tin tưởng rằng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ tham gia dự thi tiếp tục phát huy ý thức tự lực, tự cường, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để Hội thi thành công tốt đẹp.

Đại tá HÀ DUYÊN NĂM, Trưởng phòng Tài chính/TCHC