Tham gia Hội thi lần này gồm 66 đồng chí là trưởng ban, trợ lý quân nhu thuộc 35 đơn vị. Mục đích của Hội thi nhằm tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, phân loại trình độ, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ trưởng ban và cơ quan quân nhu sư đoàn bộ binh đủ quân, sư đoàn bộ binh rút gọn, sư đoàn phòng không, bộ tư lệnh vùng Hải quân, bộ tư lệnh vùng Cảnh sát Biển năm 2018, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

leftcenterrightdel
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng TCHC-Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi tặng Cờ cho các đơn vị đạt xuất sắc. Ảnh: Hồng Quang.

Ngay sau khi Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần ban hành Chỉ thị số 140/CT-HC ngày 31/01/2018, Cục Quân nhu với chức năng là cơ quan thường trực đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-QN ngày 31/01/2018 về tổ chức Hội thi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi. Ban Tổ chức đã kịp thời ban hành quy chế, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có thành phần dự thi tích cực ôn luyện; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đầu bài, lập ngân hàng đề thi, thông qua các cấp thẩm định, chỉnh sửa, bảo đảm phù hợp, sát với chức trách, nhiệm vụ của các đối tượng dự thi. Đồng thời, hiệp đồng với Trung tâm Huấn luyện 334 chuẩn bị về phòng thi, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, an ninh trật tự phục vụ cán bộ dự thi.

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Hội thi, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan hậu cần có cán bộ thi đã chủ động tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ dự thi ôn luyện và làm công tác chuẩn bị. Ngoài việc xây dựng kế hoạch tổ chức thi, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp cho các cán bộ tham gia dự thi, nhiều đơn vị, như: Quân đoàn 1, các Quân khu 2, 3, 4... còn tổ chức cho cán bộ dự thi ôn luyện và thi thử tại đơn vị. Đặc biệt, các cán bộ dự thi đã chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian hợp lý, khắc phục khó khăn để vừa hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị, vừa tích cực ôn luyện, chuẩn bị cho Hội thi... Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ dự thi, Hội thi đã hoàn thành tốt nội dung theo kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Cụ thể:

Đối với phần thi trắc nghiệm ây là nội dung tương đối khó, đòi hỏi các cán bộ dự thi phải có kiến thức tổng hợp và tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu. Nhìn chung, cán bộ dự thi cơ bản nắm chắc nội dung, bản chất câu hỏi, nghiên cứu, nắm chắc nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và ngành Quân nhu; Điều lệnh Quản lý bộ đội, Điều lệ Công tác Quân nhu; phong trào thi đua Ngành... Nhiều đồng chí biết vận dụng linh hoạt lý luận và thực tế, trả lời khá tốt các câu hỏi theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

Nội dung thi tự luận, cơ bản cán bộ dự thi nắm vững kiến thức về công tác quân nhu thường xuyên và xây dựng Ngành ở cấp mình, đơn vị mình; đánh giá chính xác  ưu điểm, hạn chế, kết quả đạt được so với chỉ tiêu kế hoạch trên từng mặt bảo đảm. Trên cơ sở đó, tìm được nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Nhiều bài viết có kết cấu và dung lượng hợp lý, phản ánh đầy đủ tình hình đơn vị, số liệu minh họa cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt, một số bài đã đề xuất giải pháp khoa học, có tính khả thi cao để kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém; kiến nghị, đề xuất với Ngành, với cấp ủy, chỉ huy đơn vị giải pháp phù hợp, có khả năng tháo gỡ những khó khăn, bất cập.

Phần thi nghiệp vụ, Ban Tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ thi, điều hành khoa học, phân công giám khảo hợp lý, duy trì nghiêm túc trong suốt quá trình thi; cán bộ dự thi nắm chắc nội dung, yêu cầu của Hội thi; có nhiều bài thi đạt chất lượng tốt, diễn giải chặt chẽ, số liệu chính xác, thể hiện rõ mục đích, yêu cầu công tác nghiệp vụ Ngành.

Trong phần thi xây dựng văn kiện quân nhu chuyển trạng thái SSCĐ và  động viên, cơ bản các khung thi nắm chắc ý định của chỉ huy đơn vị, chủ nhiệm hậu cần, hướng dẫn ngành nghiệp vụ cấp trên. Biết vận dụng Chỉ lệnh số 14/CL-BQP ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về SSCĐ đối với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ vào trong bài thi; nắm chắc các yếu tố bảo đảm quân nhu trong chuyển trạng thái SSCĐ, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Biết vận dụng kinh nghiệm luyện tập, diễn tập tại đơn vị vào xây dựng kế hoạch. Soạn thảo văn kiện chiến đấu theo đúng mẫu văn kiện quân nhu chiến đấu bảo đảm thống nhất, chính quy. Phần thực hành báo cáo bảo vệ kế hoạch, cơ bản các cán bộ dự thi bảo đảm đúng thời gian quy định, tác phong khẩn trương, dứt khoát; báo cáo rõ ràng, mạch lạc, đúng, đủ, đi thẳng vào vấn đề. Nhiều đồng chí đã chủ động thoát ly văn bản, biết kết hợp chỉ trên bản đồ và chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để báo cáo. Ở phần thi điều lệnh đội ngũ, cơ bản các cán bộ dự thi nắm vững động tác; thứ tự động tác thực hiện tương đối thuần thục; khẩu khí rõ ràng, dứt khoát...

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình tổ chức Hội thi cũng còn có nội dung chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Trong phần thi trắc nghiệm, có đồng chí nghiên cứu chưa kỹ, chưa sâu, chưa nắm các văn bản chỉ đạo của Ngành và các quy định, hướng dẫn. Thi tự luận, có đồng chí chưa làm rõ thực trạng công tác quân nhu của đơn vị, giải pháp, kiến nghị đưa ra còn chung chung. Trong xây dựng văn kiện quân nhu chuyển trạng thái SSCĐ, động viên, một số đồng chí chưa nghiên cứu kỹ đầu bài, chưa xác định hết nhiệm vụ. Nội dung tính toán, bổ sung vật chất trong kế hoạch quân nhu chuyển trạng thái SSCĐ có bài thi chưa chính xác; khả năng khái quát, tổng hợp, phân tích, xử trí tình huống còn hạn chế... Tuy nhiên, có thể khẳng định, Hội thi trưởng ban và cơ quan quân nhu sư đoàn bộ binh đủ quân, sư đoàn bộ binh rút gọn, sư đoàn phòng không, bộ tư lệnh vùng Hải quân, bộ tư lệnh vùng Cảnh sát Biển năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Kết quả Hội thi: 100% đơn vị dự thi đạt khá, giỏi, trong đó: 10 đơn vị đạt giỏi, 21 đơn vị đạt khá. Ban Tổ chức đã tặng Cờ cho 16 tập thể, trong đó: 02 tập thể đạt giải Nhất; 06 tập thể đạt giải Nhì; 08 tập thể đạt giải Ba. Tặng Bằng khen cho 12 đồng chí đạt giải toàn năng, gồm: 6 trưởng ban quân nhu (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba); 6 đồng chí trợ lý (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba). Ban Tổ chức cũng tặng Giấy khen cho các đồng chí đạt giải cao trong các môn thi, gồm: 06 đồng chí trưởng ban, 03 đồng chí trợ lý quân nhu đạt giải Nhất; 06 đồng chí trưởng ban, 03 đồng chí trợ lý quân nhu đạt giải Nhì; 15 đồng chí trưởng ban và 05 đồng chí trợ lý quân nhu đạt giải Ba...

Phát huy những kết quả đạt được, đặc biệt là trên cơ sở rút kinh nghiệm nghiêm túc, nhận rõ những ưu, khuyết điểm, bất cập trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thi, cũng như của từng cá nhân, tập thể tham gia thi, thời gian tới, cơ quan quân nhu các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế Ngành theo Nghị quyết số 606-NQ/QUTW ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; ưu tiên bảo đảm đủ biên chế cho các đơn vị SSCĐ, đủ quân; các đơn vị làm nhiệm vụ ở địa bàn trọng điểm...

Hai là, nghiên cứu, điều chỉnh, thống nhất hệ thống văn kiện quân nhu thường xuyên và chiến đấu ở các cấp theo hướng khoa học, ngắn gọn, bám sát tình hình thực tiễn và đáp ứng tốt yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo, quản lý, xây dựng chính quy ngành Hậu cần. Hoàn thành thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện và sơ kết nội dung quân nhu thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương ngày về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, phương pháp kiểm tra, phúc tra, hội thi, hội thao, tập huấn sát thực tế nhiệm vụ, địa bàn của từng đơn vị; chú trọng tiếp cận, giải quyết những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn. Cơ quan quân nhu các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng... phải chủ động xác định, đề xuất nội dung huấn luyện quân nhu phù hợp với thực tế đơn vị, sát với đặc điểm, nhiệm vụ từng đối tượng.

Bốn là, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng phương châm "Cơ bản - thiết thực - vững chắc", sát với yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, gắn với hậu cần khu vực phòng thủ; phù hợp với tổ chức, biên chế, trang bị kỹ thuật hiện có. Tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm... Nâng cao trình độ lý luận và năng lực tham mưu, đề xuất, phương pháp, tác phong công tác, khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quân nhu. Thống nhất, kiện toàn hệ thống biển, bảng chính quy trong cơ quan, đơn vị. Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ công tác, điều lệnh, điều lệ và các chế độ, tiêu chuẩn quân nhu hiện hành.

Năm là, đẩy mạnh nghiên cứu, biên soạn tài liệu huấn luyện quân nhu cho các đối tượng. Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến trang bị vật chất quân nhu SSCĐ bảo đảm đồng bộ, gọn nhẹ, có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu cơ động cao của bộ đội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời nắm bắt tình hình huấn luyện của các đơn vị để có kế hoạch bảo đảm cho phù hợp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quân nhu phù hợp với xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và các phong trào, cuộc vận động khác trong đơn vị .

Sáu là, tích cực phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quân nhu. Kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa và xử lý hiệu quả các vụ việc tiêu cực; tạo bước chuyển biến tích cực trong chấp hành nguyên tắc, nền nếp, chế độ công tác và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm   của đội ngũ , cán bộ,  nhân viên, chiến sĩ quân nhu...  Qua đó, thiết thực nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác, góp phần xây dựng ngành Quân nhu ngày càng vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá PHẠM VĂN KHAO

Trưởng phòng Khoa huấn - Cục Quân nhu