Ngay sau khi Tư lệnh Quân khu ra Chỉ thị về tổ chức cuộc thi, các cơ quan chức năng của Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật đã khẩn trương ban hành hướng dẫn quy định cụ thể nội dung, phương pháp tổ chức thi và thống nhất cách thức soạn thảo văn kiện; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các nội dung thi, kiểm tra thuộc chuyên ngành.

Đồng thời, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các tổ chấm thi; xây dựng quy chế, kế hoạch thi; chuẩn bị nội dung và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các thành viên Ban Giám khảo về phương thức soạn thảo văn kiện hậu cần; thống nhất phương pháp chấm điểm, tính điểm, tổng hợp điểm; hiệp đồng với các cơ quan có liên quan bảo đảm các yếu tố trong quá trình xây dựng văn kiện dự thi của các đơn vị...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó tư lệnh Quân khu trao cờ cho các đơn vị đoạt giải trong cuộc thi. Ảnh: Quốc Hà.

Cuộc thi được tổ chức gồm 2 vòng. Vòng 1, thi cấp cơ sở, bộ CHQS các tỉnh tự tổ chức thi hệ thống văn kin hậu cần-kỹ thuật của ban CHQS cấp huyện theo quy chế do Quân khu ban hành. Sau chấm thi, nhận xét, đánh giá kết quả; hướng dẫn các đơn vị bổ sung, hoàn thiện, phê chuẩn, chuyển về bộ CHQS tỉnh để gửi đi tham gia thi, kiểm tra cấp Quân khu. Vòng 2, thi cấp Quân khu, Quân khu tổ chức kiểm tra và chấm thi tập trung tại Cục Hậu cần.

Nội dung thi với cấp tỉnh là hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến phòng thủ của bộ CHQS tỉnh; cấp huyện là văn kiện bảo đảm hậu cần - kỹ thuật tác chiến phòng thủ của ban CHQS huyện.

Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và đáp ứng yêu cầu thời gian, Ban Giám khảo cuộc thi cấp Quân khu tổ chức 3 tổ chấm tập trung. Tổ 1, Tổ 2 chấm các nội dung về hậu cần; mỗi tổ chấm văn kiện của 3/6 tỉnh và 50% số huyện mỗi tỉnh. Tổ 3 chấm nội dung về kỹ thuật của các văn kiện hậu cần - kỹ thuật cấp huyện. Mỗi nội dung thi văn kiện đều bố trí 2 giám khảo. Quá trình chấm thi diễn ra nghiêm túc theo đúng quy chế, bảo đảm chất lượng.

Trong phần thi cấp tỉnh, Quân khu chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh thành lập ban tổ chức, ban giám khảo; chỉ đạo ban CHQS các huyện thành lập tổ nội dung. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận cơ bản về hậu cần QSĐP, hậu cần khu vực phòng thủ (KVPT), nội dung, phương pháp xây dựng văn kiện tác chiến cho đội ngũ cán bộ hậu cần, nhất là các đồng chí từ các ngành khác chuyển sang, chưa được đào tạo cơ bản về hậu cần, kỹ thuật.

Phần thi cấp Quân khu, Ban Tổ chức cuộc thi thống nhất chia văn kiện dự thi thành 2 loại, gồm văn kiện dự thi và văn kiện kiểm tra. Theo đó, văn kiện thi cấp tỉnh là đồng bộ kế hoạch hậu cần tác chiến phòng thủ của bộ CHQS tỉnh (gồm kế hoạch trên bản đồ; thuyết minh kế hoạch; chỉ lệnh hậu cần; kế hoạch hiệp đồng hậu cần; kế hoạch các ngành nghiệp vụ). Cấp huyện: Đồng bộ kế hoạch bảo đảm hậu cần - kỹ thuật tác chiến phòng thủ của ban CHQS huyện (gồm kế hoạch trên bản đồ; thuyết minh kế hoạch; chỉ lệnh hậu cần - kỹ thuật).

Đối với văn kiện kiểm tra, tổ chức bốc thăm 2 trong 4 loại kế hoạch để kiểm tra, gồm: kế hoạch hậu cần chuyển trạng thái SSCĐ, kế hoạch hậu cần tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, kế hoạch hậu cần bảo vệ chế độ XHCN, kế hoạch bảo đảm nhu cầu hậu cần năm đầu chiến tranh (đối với cấp tỉnh), kế hoạch bảo đảm hậu cần - kỹ thuật chuyển trạng thái SSCĐ, kế hoạch bảo đảm hậu cần - kỹ thuật tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, kế hoạch bảo đảm hậu cần- kỹ thuật bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ XHCN, kế hoạch bảo đảm nhu cầu hậu cần - kỹ thuật năm đầu chiến tranh (đối với cấp huyện - mỗi tỉnh bốc thăm 2 huyện )...

Kết quả chấm thi và kiểm tra cho thấy: Các loại kế hoạch hậu cần xây dựng trên bản đồ, cơ bản các đơn vị tham gia hội thi đã viết, vẽ đúng qui định tham mưu tác chiến, phù hợp với thực tế, đầy đủ nội dung, thống nhất, cân đối; ký hiệu quân .sự và đệm màu đúng quy định Về hậu cần, kỹ thuật, cơ bản thể hiện đủ, đúng vị trí bố trí căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, cơ sở hậu cần bí mật và các thành phần quân y, vận tải, kho hậu cần, kho kỹ thuật, cơ sở kinh tế -xã hội địa phương theo quy định, phù hợp với quyết tâm tác chiến của người chỉ huy...

Đối với nội dung soạn thảo văn bản, các đơn vị đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và điều lệ công tác tham mưu tác chiến; bám sát chỉ lệnh hậu cần cấp trên, quyết tâm tác chiến của chỉ huy trưởng. Phần thuyết minh kế hoạch xác định đầy đủ nhiệm vụ bảo đảm; huy động và tổ chức thành phần trong căn cứ hậu cần phù hợp với nhiệm vụ, khả năng của hậu cần, kỹ thuật QSĐP, hậu cần KVPT; thống nhất giữa bản đồ và thuyết minh kế hoạch. Quy định dự trữ và tiêu thụ vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị, đạn được các thời điểm đúng chỉ lệnh; phân cấp cho các đơn vị trên các hướng hợp lý, đúng phương án sử dụng lực lượng của người chỉ huy. Đặc biệt, các đơn vị đều dự kiến cụ thể các tình huống xảy ra trong tác chiến, xác định biện pháp xử trí và tổ chức lực lượng bảo vệ hậu cần tương đối sát với điều kiện thực tế thực tế và tình hình tác chiến...

Mặc dù còn một số hạn chế, song, có thể nói, cuộc thi văn kiện hậu cần tác chiến cấp tỉnh, huyện năm 2017 của Quân khu 1 đã thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả thiết thực. Qua cuộc thi,  năng lực chỉ huy tham mưu và chất lượng xây dựng văn kiện hậu cần tác chiến của đội ngũ cán bộ hậu cần QSĐP các cấp trong Quân khu được củng cố và nâng lên một bước, nhất là đối với đội ngũ cán bộ hậu cần QSĐP cấp huyện. Hệ thống văn kiện  hậu cần tác chiến được thực hiện thống nhất trong toàn Quân khu; đồng bộ với các loại văn kiện tác chiến theo quy định đối với từng cấp. Là cơ sở để triển khai, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch bảo đảm hậu cần cho các phương án tác chiến khi chiến tranh xảy ra...

Được biết, thời gian tới, Cục Hậu cần Quân khu sẽ tham mưu với Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức thi hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến với các đơn vị trung, sư, lữ đoàn và tương đương; góp phần xây dựng ngành Hậu cần Quân khu ngày càng chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong mọi tình huống.

Kết quả cuộc thi: Ban Tổ chức đã trao cờ thưởng giải Nhất cho Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên; giải Nhì: Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh và Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng; giải Ba: Bộ CHQS tỉnh Bắc Cạn. Cùng 19 Bằng khen cho các ban CHQS cấp huyện đạt giải cao trong cuộc thi.

NHẬT HUY