Cách làm chặt chẽ, khoa học

Trao đổi với chúng tôi về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Kho 661, Thượng tá Vương Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho nhấn mạnh: “Muốn thực hiện được QCDC ở cơ sở, trước hết, phải có hệ thống quy chế được xây dựng hợp lý, khoa học, cụ thể. Với quan điểm đó, những năm qua, dựa vào hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên và đặc điểm, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Kho 661 đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các nội dung quy chế, triển khai thực hiện đến tất cả các tổ chức, cá nhân trong Kho. Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Kho đã xây dựng đồng bộ hệ thống quy chế, quy định của cấp ủy, người chỉ huy của HĐQN và của tổ chức quần chúng".

Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch của người chỉ huy, của tổ chức và cơ quan tới đơn vị, đã chủ động bổ sung, hoàn thiện các quy chế của cấp mình phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị. Đảng ủy Kho đã xây dựng, bổ sung, sửa đổi, ban hành 14 quy chế lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020 và 12 loại quy chế, quy định của người chỉ huy. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân và các hội đồng cũng xây dựng, ban hành 9 quy chế, quy định, bảo đảm khoa học, thiết thực, hiệu quả khi áp dụng. 

leftcenterrightdel
Bộ đội Kho 661 phối hợp với nhân dân thi công "Tuyến ống lòng dân". Ảnh: CTV. 

Quy trình xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế luôn được thực hiện chặt chẽ, khoa học, dân chủ, công khai. Đảng ủy Kho đã thành lập bộ phận nghiên cứu, đề xuất, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế do Ban Chính trị chủ trì, thành phần gồm cán bộ chủ trì các ban: Kế hoạch, Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật. Trong đó, quy chế liên quan đến lĩnh vực cụ thể, cơ quan chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ đó sẽ là cơ quan thường trực để đề xuất, nghiên cứu, ban hành quy chế. Ví dụ, Quy chế lãnh đạo, tuyển dụng, thuyên chuyển, tiếp nhận quân nhân chuyên nghiệp sẽ do cơ quan thường trực là Ban Kế hoạch. Quy chế lãnh đạo công tác tài chính do Ban Tài chính là cơ quan thường trực; Quy chế lãnh đạo đầu tư xây dựng cơ bản do Ban Hậu cần làm thường trực...Sau khi xây dựng bản dự thảo quy chế (dự thảo lần 1), cơ quan thường trực sẽ gửi đến tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chỉ huy Kho, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Kho để tham gia đóng góp ý kiến. Qua tổng hợp ý kiến, cơ quan thường trực bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo (lần 2) sau đó làm các bước tổ chức thông qua quy chế theo đúng quy trình cấp trên hướng dẫn. Quy chế được in thành quyển, hoặc thành tệp đơn lẻ, đóng bìa theo quy định hệ thống văn bản các cấp.

Tăng cường đối thoại, mở rộng dân chủ!

Đại tá Nguyễn Ngọc Khôi, Chủ nhiệm Kho 661 chia sẻ: “Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ huy phải là những người gương mẫu, tiên phong, làm gương cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn đơn vị. Muốn vậy, từng đồng chí chỉ huy phải luôn thực hiện nghiêm quy chế, làm đúng vai trò, vị trí, chức năng của mình, đồng thời, thường xuyên trao đổi, bàn bạc giữa lãnh đạo với chỉ huy. Cấp ủy, chỉ huy cũng phải tăng cường đối thoại với bộ đội để cùng trao đổi, thống nhất, làm rõ vấn đề, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn đơn vị”.

Thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua, Đảng ủy Kho thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chế độ ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần, chỉ đạo Hội đồng quân nhân thực hiện 3 dân chủ lớn hằng tháng ở cấp mình, gồm: Dân chủ về quân sự, chuyên môn; dân chủ về chính trị; dân chủ về hậu cần và đời sống. Các buổi sinh hoạt đều có sự tham gia của chỉ huy Kho, đại diện các cơ quan và luôn duy trì không khí cởi mở, thoải mái để bộ đội tự tin chia sẻ những vấn đề khúc mắc, khó khăn để cấp trên nắm bắt, phúc đáp kịp thời. Việc chọn các đơn vị thực hiện ngày chính trị văn hóa, tinh thần cũng được chỉ huy Kho trực tiếp nghiên cứu, xác định. Ví dụ, Tiểu đoàn 668 thường chọn thời điểm đơn vị tập trung huấn luyện dự bị động viên để tổ chức đối thoại các vấn đề về công tác huấn luyện, bảo đảm trong huấn luyện. Tháng 7 vừa rồi, khi thực hiện ngày chính trị, văn hóa, tinh thần tại Tiểu đoàn 668, nghe bộ đội phát biểu những bất cập trong công tác bảo đảm quân trang cho quân nhân dự bị động viên, chỉ huy Kho đã giải thích rõ và kịp thời chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh, tạo không khí phấn khởi, yên tâm cho các quân nhân dự bị.

Điểm nổi bật trong việc thực hiện QCDC cơ sở ở Kho 661, đó là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã làm tốt việc phổ biến nội dung các quy chế, quy định để bộ đội biết và giám sát, thực hiện. Hội đồng Quân nhân Kho đã quy định cụ thể trong quy chế những nội dung quân nhân “được biết”, “được bàn” và “được tham gia giám sát, kiểm tra”. Ngoài ra, Kho cũng duy trì tốt việc thực hiện hòm thư góp ý ở các phân đội và cơ quan. Các hòm thư thường xuyên được mở, kiểm tra để tiếp nhận, chuyển đến lãnh đạo, chỉ huy xử lý kịp thời.

Theo Thượng tá Vương Đình Hùng, trong thực hiện QCDC ở cơ sở, có một số nội dung phức tạp, như: công tác làm quy trình, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và công tác tài chính. Đối với các nội dung này, Đảng ủy Kho luôn có sự quan tâm đặc biệt, triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Trong công tác tài chính, hằng quý, Thường vụ Đảng ủy Kho thông báo cho Chủ tài khoản (Chủ nhiệm Kho) và Ban Tài chính chuẩn bị báo cáo công khai tài chính, trong đó xác định những nội dung cần làm rõ, như: các nguồn thu kinh phí, chỉ tiêu ngân sách, khoản thu từ tăng gia sản xuất, dịch vụ. Công tác cán bộ, điều động được Đảng ủy Kho thực hiện đúng quy trình, đối tượng, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị.

Do thực hiện tốt QCDC ở cơ sở nên những năm gần đây, Kho 661 không có tình trạng đơn thư khiếu nại, hoặc các tin nhắn tố cáo nặc danh, vượt cấp, không có tình trạng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Mặc dù hằng năm, Kho được giao chỉ tiêu luân chuyển hàng chục quân nhân chuyên nghiệp tăng cường, điều động công tác cho các đơn vị phía Nam, song, do dân chủ, công khai khi lựa chọn và làm tốt công tác tư tưởng nên đến nay chưa có quân nhân nào có ý kiến thắc mắc hoặc thoái thác nhiệm vụ, tất cả các trường hợp đề nghị thăng, phong quân hàm hoặc nghỉ chế độ đều được Kho làm thủ tục chu đáo, chính xác, không có trường hợp sai sót. Chính những kết quả đó đã góp phần giúp Kho 661 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2016, Kho đã tiếp nhận gần 5 nghìn mét khối nhiên liệu TC-1, gần 1 triệu lít DO, gần 300 nghìn tấn dầu mỡ; tổ chức cấp phát gần 4 nghìn mét khối nhiên liệu TC-1, gần 300 nghìn tấn dầu mỡ, trên 18 nghìn lít xăng, gần 1 triệu lít DO đảm bảo tuyệt đối an toàn. 6 tháng đầu năm 2017, Kho cũng tiếp nhận được gần 2 triệu mét khối TC-1, hơn 50 nghìn tấn dầu mỡ, sau đó tổ chức cấp phát gần như toàn bộ số TC-1 và dầu mỡ đã tiếp nhận, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hiện nay, Kho đang tích cực triển khai thi công hoàn thành 5,2km tuyến ống thay thế đường ống cũ, vượt mức kế hoạch đề ra.

Với thành tích đạt được, những năm gần đây, Kho 661 liên tục đạt đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2015, Kho đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Tổng cục Hậu cần tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2012-2015.

CHIẾN VĂN